181011 dineco kuhinje baner 180607 tepih servis baner2

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

  • 190914 siko baner
  • 190914 siko baner2
200601 market99 baner 170901 best baner
 
 
 
 
Articles

FSU: Hoćemo praktičnu, a ne deklarativnu podršku

U Trebinju pokrenuta diskusija o servisima podrške marginalizovanim građanima u lokalnoj zajednici.

150519 Inkluzija copy

Juče je u Trebinju održana javna debata „Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa“ u organizaciji Fondacije za socijalno uključivanje (FSU u BiH) i Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) – Sekretarijata Koalicije marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini - KOMA, uz podršku USAID-a. Debata je organizovana u okviru istoimene kampanje, čiji je cilj donošenje odgovarajućih mjera za regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa.

„Koalicija marginalizovanih građana u BiH – KOMA je nastala u novembru 2014. godine i već sada ima 60 članica - pojedinaca, nevladinih organizacija, društveno odgovornih firmi i socijalnih preduzeća. Cilj kampanje za regulisanje vaninstitucionalne podrške je da zajedničkim djelovanjem svih članica dođemo do promjena na entitetskim nivoima i da zagovaramo bolja rješenja za marginalizovane grupe. Pokušaćemo zajednički doći do zaključaka koje ćemo uputiti na relevantne adrese – ministarstva i parlamente.“, rekao je Žarko Papić, direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju.

Kao uvodničar javne debate, g. Mijat Šarović je istakao da vaninstitucionalna podrška predstavlja jedno od osnovnih pitanja sistema socijalne zaštite u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Institucije i vlasti na svim nivoima deklarativno podržavaju saradnju i iznalaženje novih rješenja, ali u praksi ta podrška ostaje samo na riječima i dobroj volji pojedinaca. „Postojeći zavodi i institucije su u sramotnom stanju i već ugrožene građane dodatno izoluju i guraju na margine društva. Moraju se uspostaviti alternativni načini zbrinjavanja marginalizovanih građana kao što su dnevno zbrinjavanje, formiranje dnevnih centara, pomoć i njega u kući ili hraniteljstvo, koji će sarađivati sa institucijama i dopunjavati ih“, izjavio je Šarović.
Debata u Trebinju je bila treća po redu okviru kampanje za regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa (prva je održana 22. aprila u Sarajevu, a druga 13. maja u Banjoj Luci).

Sljedeći korak Koalicije KOMA će biti intenzivnije zagovaračke aktivnosti i direktan pritisak na relevantna ministarstva i institucije, na osnovu zaključaka usvojenih na javnoj debati.