230816 baner dineco 650x170 05
230601 anis rentacar baner

200601 market99 baner

220201 luxtravel baner
 
 
 
 

Šta je digitalna pismenost i da li je važna u 21. vijeku

Globalizacija i razvoj tehnologije u 21. vijeku potpuno su promijenili način na koji svijet funkcioniše. Sa brzinom komunikacije koju novi kanali pružaju, dostupnost informacija i njihova upotreba dobili su novu dimenziju.

210831 digital technology lokoportal2

Nekada ste ljude koji mnogo čitaju i koji su bili smatrani „hodajućim enciklopedijama” mogli pitati o bilo čemu, danas je dovoljno samo da u Googleu ukucate željeni pojam ili pitanje i dobićete odgovor u milisekundi.

Prema rezultatima istraživanja mreže EU Kids Online, najveći broj djece nove generacije (takozvane generacije Z) posjeduje digitalne uređaje koje najčešće koristi u svrhu zabave i komunikacije. Ipak, u praksi se pokazalo da ovim vidom upotrebe tehnologije djeca ne mogu steći neophodan nivo vještina potrebnih za buduće snalaženje u digitalnom dobu.

Uspješno snalaženje u digitalnom svijetu samim tim zahtijeva i poznavanje njegovog jezika. Dakle, šta je digitalna pismenost i koliko nam je ona nepohodna?

Pročitajte tekst u nastavku i saznaćete.

Šta je, zapravo, digitalna pismenost?

Digitalna pismenost podrazumijeva posjedovanje vještina pronalaženja, analize, procjene vrijednosti i stvaranja informacija u digitalnom formatu. Ovo je ključna sposobnost koja je potrebna za život u svijetu u kom informacione tehnologije dominiraju i predstavljaju najkorišteniji vid komunikacije. Digitalna pismenost se u velikoj mjeri razlikuje od tradicionalnog koncepta pismenosti, koji podrazumijeva vještine pisanja, čitanja i poznavanja gramatike i pravopisa. Prije 20 godina, pod informatičkom pismenošću podrazumijevali su se znanje kako da se upali računar, korištenje osnovnog programa za obradu teksta (Word), rad sa tabelama (Excel) i pravljenje prezentacija (PowerPoint). Sa razvojem interneta, danas je ovaj pojam mnogo kompleksniji.

Za mnoge pojam digitalne pismenosti predstavlja sposobnost pisanja i čitanja sadržaja na internetu i uopšte korištenje tehnologije, međutim, mnogo je više od toga. Ona podrazumijeva i poznavanje funkcionisanja društvenih mreža, postavljanje sadržaja na internet, i ono što je najvažnije za njenu upotrebnu vrijednost, sposobnost kritičke selekcije i sistemsko traganje za informacijama.

Navigacija kroz digitalno okruženje

210831 digital technology lokoportal

Ključne sposobnosti za korištenje računara, snalaženje na internetu i uopšte posjedovanje pristupa digitalnom okruženju jesu ono što je važno za uspjeh. Ono što je esencijalno za učenike i zaposlene jeste odgovorno djelovanje i poznavanje ove nove vrste inteligencije kako bi napredovali u akademskom ili poslovnom svijetu. U današnjim školama učenici koji pokazuju poznavanje efikasnih načina za online istraživanje i upotrebu računara imaju veće šanse da postignu akademske uspjehe. Također, razvoj novih tehnologija diktira i prilagođavanje tradicionalnih struka i vještina tehničkoj pismenosti, što dalje navodi na to da se krećemo ka kreiranju poslova budućnosti u kojima je digitalna pismenost neophodna.

Također, digitalna pismenost podrazumijeva i poznavanje etičkog kodeksa bezbjednog društvenog ponašanja na internetu. Ono podrazumijeva poznavanje i promišljeno razlikovanje digitalnog identiteta i realne ličnosti, upotrebu adekvatnog jezika u određenim situacijama i okruženjima i svijest o društvenoj odgovornosti.

Uloga u obrazovanju

Poznavanje jezika tehnologije predstavlja jednu od ključnih kompetencija u savremenom obrazovanju. Ono što je važno za učenike jeste to što im je pojava digitalnog sadržaja donijela neograničen pristup resursima za učenje, kao i priliku da njegove beneficije za obrazovanje iskoriste za razvoj svog kritičkog mišljenja i većeg interesovanja za samo gradivo. Učenici koji koriste zajedno svoje kognitivne i tehničke sposobnosti kako bi pronašli, vrijednovali, stvorili i predstavili informacije na boljem su putu od ostalih vršnjaka da postanu uspješni korisnici svih beneficija digitalnog svijeta. Internet je postao ključno mjesto za pronalaženje informacija koje su potrebne učenicima za individualan rad na zadacima, što također olakšava način komunikacije i samim nastavnicima, pružajući im opciju za virtuelnu nastavu i fleksibilnost u komunikaciji sa učenicima.

Mijenja način na koji radimo

210831 digital technology lokoportal3

Poznavanje digitalne pismenosti danas je esencijalna komponenta svakog posla. Kada se pomenu timski rad i komunikacija, sve češće se misli na komunikaciju putem imejla, aplikacija za četovanje i onoga što je u posljednje vrijeme, s obzirom na pojavu pandemije koronavirusa, vrlo učestala pojava – virtuelnih sastanaka. Za napredovanje u poslovnom okruženju 21. vijeka neophodno je neprestano se usavršavati i pratiti nove digitalne trendove i načine na koje oni evoluiraju. Digitalna komunikacija stvorila je i nove oblike rada i pronalaženja posla koji često služe kao dodatni oblik zarade pored tradicionalnog rada. Rad u virtuelnom okruženju podrazumijeva i nužnost da se takav posao neprestano iznova traži – za šta su, ponovo, potrebne sposobnosti i snalaženje u digitalnom okruženju.

Beneficije digitalne pismenosti su brojne – od temeljnijeg i šireg obrazovanja prilagođenog individualnim potrebama do prednosti u radnom okruženju. Zaposleni koji su digitalno pismeni cijenjeniji su od nadređenih i nisu ograničeni zaduženjima svoje konkretne pozicije, jer su fleksibilniji i lakše se adaptiraju na nove zadatke. Od ogromne je važnosti investirati u savladavanje ovih vještina kako bi se što bolje i efikasnije prilagodili na svijet koji se neprestano mijenja i napreduje.