170901 best baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic

210401 petijevic baner

160123 mjesto za vasu reklamu
 
 
 
 

BiH još nije ispunila sve obaveze iz vizne liberalizacije

Bosna i Hercegovina još nije ispunila sve obaveze koje je dala prilikom dobijanja vizne liberalizacije, zbog čega pojedine zemlje EU kroz svoje ambasade u Sarajevu vrše pritisak na bh. institucije da ispune ono što su se dogovorili.

120724-bih vize

 

Iako je jedan od važnijih uslova bilo uspostavljanje servera za razmjenu policijskih informacija, to se još nije desilo.
Endi Mekgafi, portparol Delegacije i Kancelarije specijalnog predstavnika EU, juče je rekao da BiH mora preduzeti snažne napore za ispunjenje "mape puta" vizne liberalizacije.
"Važno je da budu ispunjeni uslovi u vezi sa viznom liberalizacijom. Zabilježili smo korake preduzete u usvajanju Pravilnika Agencije za borbu protiv korupcije. To treba stupiti na snagu, a naročito oglašavanje radnih mjesta u Agenciji. Treba da vidimo puno funkcionisanje sistema razmjene podataka između policije i tužilaštava", rekao je Mekgafi.
Juče smo se obratili Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, u čijoj nadležnosti je server za razmjenu informacija, ali su nam rekli da se za informacije obratimo Ministarstvu bezbjednosti BiH.
Bakir Dautbašić, sekretar Ministarstva bezbjednosti, pak kaže da je pitanje servera u nadležnosti Direkcije i da bi oni trebalo da daju odgovor u kojoj je to fazi.
"Server je nabavila Evropska komisija i on je sad u testnoj fazi. To je složen uređaj i ne može se samo uključiti i da sve odmah profunkcioniše. Potrebno je određeno vrijeme, ali smatramo da je to moguće brzo riješiti", rekao je on.
Takođe nezvanično saznali smo da Delegacija u Sarajevu ne može izreći BiH sankcije zbog probijanja rokova, već da je to stvar zemalja članica.
"Delegacija i EUSR nisu u poziciji da izriču bilo kakve sankcije BiH. Uspostavljen je mehanizam monitoringa kroz koji se izvještaji upućuju direktno Evropskoj komisiji. Komisija ove naše izvještaje prosljeđuje zemljama članicama, koje onda mogu da donesu odluku da li je potrebno primijeniti sankcije, odnosno promijeniti status bezviznog režima", rekao nam je sagovornik.
Kako nam je rečeno, probijanje rokova i neispunjavanje obaveza je sada manja briga od zabrinjavajućeg porasta broja lažnih azilanata iz BiH u EU. "Nezavisne" su nedavno pisale da je u izvještaju o stanju vizne liberalizacije iz juna navedeno da je u prva tri mjeseca broj lažnih azilanata iz BiH u EU porastao za 261 odsto.
Dautbašić je rekao da je iz Švedske protjerano oko stotinak lažnih azilanata iz BiH, i da je uskoro moguće očekivati još hiljadu.
"Ministarstvo bezbjednosti veoma dobro sarađuje sa švedskom ambasadom i drugim ambasadama. Ova aktivnost je rezultat naše saradnje. Prvog maja se desila vrlo značajna promjena u Švedskoj jer su izmijenili legislativu vezanu za lažne azilante sa zapadnog Balkana", rekao je Dautbašić.
Rekao je da se o ljudima protjeranim iz Švedske uglavnom radi o stanovnicima iz okoline Zvornika i Kalesije, te da su u Švedsku otputovali tokom ljeta putem agencija iz Srbije.
Rekao je da bezvizni režim u BiH nije ugrožen, niti postoji realna mogućnost da bude ukinut.
Pratite najnovije vijesti putem naše Facebook stranice, Twitter-a ili preko
Android i iPhone aplikcije na vašim telefonima.

Izvor: Nezavisne novine