170901 best baner 200601 market99 baner

  • 150123 baner apis3
  • 150123 baner apis2
  • 150123 baner apis1

200701 banerosandic

210401 petijevic baner

210601 kodnonana baner copy
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Forum za diskriminaciju na Zumu - Tema: Borba protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja

Misija OEBS-a u BiH pomaže održavanje tradicionalnog "Foruma protiv diskriminacije" u Trebinju još od 2013. godine.

210329 zoom

Forum okuplja udruženja i organizacije koje se bave zaštitom ugroženim i marginalizovanih grupa, kao i predstavnike institucija koje rade na borbi protiv diskriminacije u društvu.

Sastanci Foruma se održavaju kvartalno i sa različitim temama. 

Sastanak "Foruma" će se održati u srijedu, 31.3. sa početkom u 11:00..

Na žalost, zbog poznate situacije i ovaj sastanak će se održati preko zoom platforme.

Tema ovog sastanka "Foruma" je novi Gender akcioni plan Grada Trebinja 2020 - 2024. Plan osim analize polne strukture u Gradu Trebinju, stavlja u fokus i borbu protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja, kao i aspekt potrebe za sigurnom kućom na području istočne Hercegovine. Sam Akcioni plan proističe iz obaveza lokalnih nivoa vlasti u vezi sa Zakonom o ravnopravnosti polova BiH.

Prezentatori na temu ovog sastanka će biti predstavnici NVO "Ženski centar" Trebinje, koji su i uzeli učešća u izradi ovog plana. Takođe se očekuje učešće i NVO "Nešto više" iz Mostara koji su podržali izradu ovog Gender akcionog plana (i u još 5 opština u BiH), a i pozvani su i predstavnici gradske uprave, Gender centar RS, institucija Ombudsmena, policija, tužilaštvo, itd.

Okvirni dnevni red:

11:00 - Uvod i dobrodošlica (OSCE)
11:10 - Prezentacija Gender akcionog plana Trebinje (NVO Ženski centar Trebinje)
11:30 - Diskusija učesnika i razmjena iskustava
12:30 - Zaključi i razno