230816 baner dineco 650x170 05
240605 bas ta optika baner

200601 market99 baner

220201 luxtravel baner
 
 
 
 
Vijesti Trebinje

Rekordan broj motora na defileu u Trebinju

Svečani defile u kome je učestvalo nekoliko hiljada bajkera prošao je danas u 18 časova ulicama grada Trebinja.

240608 defile

Brojni Trebinjci pozdravili su motoriste, a prizor velikog broja motora najjači utisak ostavio je na naše najmlađe sugrađane. Defilei su neizostavan dio programa svake motorijade i uvijek izazovu pažnju i divljenje.

Prvi mo­to-skup or­ga­ni­zo­va­n prije 24 go­di­ne u Trebinju bio je vi­še ne­go uspje­šan, a broj mo­to-klu­bo­va i po­sje­ti­la­ca iz ze­mlje i ino­stran­stva ko­ji su grad na Trebišnjici posjećivali iz godine u godinu po­tvr­dio je da ova ma­ni­fe­sta­ci­ja pred­sta­vlja pra­vi tu­ri­stič­ki po­ten­ci­jal u pa­u­zi iz­me­đu broj­nih fe­sti­va­la i ma­ni­fe­sta­ci­ja po ko­ji­ma je naš grad po­znat.

Motorijada se nastavlja u moto kampu gdje je organizator Moto klub TNT Trebinje priredio bogat muzički program, a večeras se očekuje pravi spektakt i nastup grupe Goblini.